Şubat 2016 archive

Şub 29 2016

Artık Yıl Nedir?

29subatartilyilArtık Yıl Nedir?
Artık Yılı birçok kaynaktan araştırdım. Çoğu kaynak çok uzun anlatmış. Bu artık yılın anlamını özetler halinde sizlere aktarıyorum.

Miladi, yani Gregoryen takvimde bir yıl 365 gün yerine 366 gündür. Bu fazladan güne, artık yıl deniyor. Şubat ayının normalde 28 gün olması yerine 29 gün olmasıdır. Yani o bir gün, artık yıldır.

4 yılda bir yapılan bu uygulamanın nedeni, Dünya’nın Güneş çevresinde Astronomik Yıl’a göre dönme süresinin, Güneş’in aynı meridyenden 2 kez geçişi arasındaki ortalama zamanın (Gün’ün) tam katı olmamasıdır. Bir astronomik yıl yaklaşık olarak 365,242 gün olmasına rağmen, normal bir takvim yılı 365 gündür. Continue reading

Şub 28 2016

Gerçek Dostluk

gercekdostluk1Gerçek Dostluk
Bir tanesi çok kurnaz atılgan, birisi ise saf iki bir dost vardır.
Kurnaz olan, safın yanına giderek işlerin bozulduğunu söyler.
Saf da elinde ne var ne yoksa kurnaz dostuna verir.
Kurnaz arkadaş bu parayla işini düzeltir.
Kurnaz olan, safın evlenmek üzere olduğu nişanlısını çok beğendiğini ve ondan vazgeçmesini söyler.
Arkadaşı şaşkınlık içerisindedir, ne diyeceğini bilemez. Aralarında o kadar kuvvetli bir bağ vardır ki, arkadaşına hayır diyemez ve nişanlısından vazgeçer.
Zaman içinde saf olanın işleri bozulur ve kurnaz olan aklına gelir. “Ben ona iyilik yapmıştım, oda bana iyilik yapar” düşüncesiyle kurnazın iş yerine gider ve kurnazdan iş ister.
Ama kurnaz ne yazık ki iş vermez.
Üzüntü içinde oradan ayrılır, yinede arkadaşına kızamaz. Continue reading

Şub 28 2016

Hz. Süleyman’ın Saltanatı

hzsuleymaninsaltanatiHz. Süleyman’ın Saltanatı
Hz. Davud’un 19 oğlundan Süleyman (As.), 13 yaşında onun varisi olarak yerine geçti ve insanlar arasında hak ve adalet ile hükümler yerine getirmek hususunda peygamberlik ve hükümdarlık makamını tuttu. Allah Teâlâ’nın nimetlerini anlatıp teşhir ederek kendilerine verilen faziletli ilmi ve mucizeleri tasdik için halkı davet etmek üzere:
-Ey insanlar. Bize kuş mantığı ve kuş dili öğretildi dedi.

Süleyman (As.) Allah Teâlâ’nın kendisine kuş mantığı ve kuş dilini öğretmesini söylemekle peygamberliğini anlatmış oluyordu. Hükümdarlığını da ifade etmek için şöyle dedi:
-Bize her şeyden verildi. Şüphesiz ki bu öğretilen ilimle verilen servet herhalde apaçık bir ihsandır. Allah Teâlâ’nın hamd ve senaya lâyık o an ve mümin kullarından bir çoğuna bile nasip olmamış bulunan o açık fazilet ve ihsanıdır ki, bunun şükrünü eda etmek için Allah’ın kullarını bu nimetten istifadeye davet etmek bir vazife teşkil eder.

Allah Teâlâ, Süleyman (As.)’a insan, cin ve kuşlardan kurulu ordular ihsan etmişti. Bunlar baştan sona zabt ve mertebelerine göre kumandanlarıyla sevk ve idare olunuyorlardı. Continue reading

Şub 27 2016

Hz. İlyas ve Elyesa

hzilyasveelyesaHz. İlyas ve Elyesa
İsrail Oğulları Peygamberlerinden Hazkîl (As.)’in vefatı üzerine bu kavim içerisinde kötülükler çoğalmış, halk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allah Teâlâ İsrail Oğullarına peygamber olarak İlyas (As.)’ı gönderdi.

Hazreti Musa’dan sonra gelen İsrail Oğulları Peygamberlerinin tamamı, zaman geçtikçe Tevrat hükümlerini unutan İsrail Oğullarına, Tevrat’ın hükümlerini yenilemek üzere vazifelendirilmişlerdir.

Musa (As.)’in vefat etmesinden sonra onun yerine peygamber olan Yuşa (As.), Şam’ı fethetmiş ve burayı İsrail Oğulları kabileleri arasında taksim etmişti. Bunlardan bir kabile halkına da Baalbek ve mülhakatı düşmüştü. İşte Hazreti İlyas, bu kabile halkına peygamber olarak gönderilmişti. Baalbek halkı üzerinde o zaman hükümran olan putperest hükümdar tebaasını zorla bu putlara tapmaya teşvik ederdi. O hükümdarın Ba’l adında bir putu vardı. Putun bulunduğu şehrin adı önceleri “Bek” idi. Sonraları bu meşhur putun adı ile her iki isim terkip edilerek bugün mevcut olan şehre Baalbek denilmiştir. Continue reading

Şub 26 2016

Hz. Davud ve Talut

hzdavutvetalut1Hz. Davud ve Talut
İsrail Oğulları, Musa (As.)’dan sonra bir peygamberlerine müracaat ederek:
——Bize kumanda edecek bir hükümdar gönder. Allah yolunda muharebe edelim dediler. O Peygamber hakikati tespit etmek için damarlarına bastı ve:
-Size muharebe farz kılınırsa yapmamak etmeyesiniz diye sordu. Bunun üzerine bütün cemaat:
——Biz niye Allah yolunda muharebe etmeyelim? Hâlbuki yurtlarımızdan çıkarıldık, evlâtlarımızdan olduk diye cevap verdiler. İntikam hissi ve Allah’tan zafer ümidi ile harbin sebeplerinin tamamen mevcut olduğunu söylediler.

Bu sırada Mısır ile Filistin arasında sakin bulunan Amalika kavminin başında imlik Oğullarından Calut namında zorlu bir hükümdar bulunuyormuş. Bunlar İsrail Oğullarını mağlup etmişler. Vatanlarının çok yerini zapt ile evlatlarını, hatta hükümdar yakınlarından 440 kişiyi esir alıp götürmüşler. Kalanlara vergiler yüklemişler ve Tevratlarını bile almışlar. Bu sırada İsrail Oğullarının bir peygamberleri yokmuş. Nihayet Allah Teâlâ’ya yalvarmışlar. Allah Teâlâ da bunlara peygamberlik sülâlesinden kalma tek bir kadından bir çocuk vermiş ve buna peygamberlik ihsan etmiş. Bu sayede ümitlenmişler. Bir taraftan onun peygamberliğini imtihan, bir taraftan da zafer ümidiyle harp etmek arzusuna düşmüşler ve bu saika ile ondan bu talepte bulunmuşlar. Continue reading

Şub 25 2016

Koah Hastalığı Nedir?

koah1Koah Hastalığı Nedir?
Koah (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) dünyada en sık ölüme yol açan 4’üncü hastalıktır.

Koah için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Pipo, puro ve birçok ülkede yaygın olan tütün tüketiminin diğer yolları da risk faktörüdür. Pasif içiciler de solunumsal semptomlara ve Koah oluşturabilir. Koah’ın kanıtlanmış diğer nedenleri, iş yeri ortamındaki tozlar ve kimyasal maddeler (buhar, iritan maddeler, dumanlar) ve iyi havalanmayan evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan organik yakıtların (odun, tezek) yol açtığı iç ortam hava kirliliğidir. Continue reading

Şub 25 2016

SSL Nedir?

ssl1SSL Nedir?
SSL açılımı, Güvenli Soket Katmanı‘dır.

Bilgisayar ağı üzerinden güvenli haberleşmeyi sağlamak için tasarlanmış kriptolama protokolleridir. X.509 sertifikalarını kullanırlar. Protokollerin birçok versiyonu ağ tarama, elektronik mail, İnternet üzerinden faks, anlık mesajlaşma ve İnternet üzerinden sesli iletişim gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

SSL sertifikası, web sitesi üzerinden girilen her türlü kullanıcı bilgisinin gelişmiş algoritmalarla şifrelenerek iletilmesine olanak sağlayan bir güvenlik teknolojisidir. Sanıldığı gibi sadece e-ticaret siteleri tarafından değil, kullanıcı bilgilerini (kişisel bilgiler, kredi kartı bilgileri, şifreler vb.) yüksek güvenlik düzeyinde iletmeyi amaçlayan her türlü web sitesi için kullanılabilmektedir. Continue reading

Şub 25 2016

Lokman Hekim’in Nasihatı

lokmanhekiminnasihati1Lokman Hekim’in Nasihatı

Lokman Hekim’in kim olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır. Şeyhülislam Ebussuûd Efendinin nakline göre bu rivayet şöyledir:
-Lokman ibni Bâurâ, Azer evladından olup Eyyüb (As.)’in hemşire veya teyze zadesiymiş, uzun müddet ömür sürmüş, Davud (As.)’a yetişmiş ve ondan ilim almış ve onun peygamberliğinden önce fetva da verirmiş. Kendisi sanat sahibi olup İsrail Oğullarında kadılık ettiği de söylenmiştir. Bazıları bunun bir nebi olduğuna da kabil olmuşlar ise de alimlerin cumhuruna göre, nebi değil bir hakimdi. Bilindiği gibi her nebi hakim ise de her hakim nebi değildir.

Alimlerin örfünde hikmet, insan nefsinin nazarı ilimleri iktibas ve tatbikatta faziletli işleri takat nispetinde tam bir meleke kazanarak elde etmesi ve olgunluğa kavuşmasıdır. Yani hikmet, kah nazarı ve kah ilmi olarak tarif edilirse de tam manasıyla hikmet, illet ve sebepleri bilerek gayeye isabet edecek şekilde ameli ilme, ilmi amele uydurmaktır. Bunun için kendine hikmet verilene birçok hayırlar verilmiş olduğu beyan buyrulmuştur. Allah Teâlâ’nın alemde hikmetiyle koyup tahsis ettiği sebepleri ve hükümleri, yani kanunları keşfederek ondan bir takım ilmi neticeler çıkarmak kabiliyeti, şüphe yok ki Allah’ın büyük bir ihsanıdır. Hakim olan kimseye yakışan da ilmi ve ameli olarak bunun şükrünü eda etmektir. Continue reading

Şub 24 2016

Sağlık için Egzersiz Yapmak

saglikicinegzersizyapmak1Sağlık için Egzersiz Yapmak
Günlük hayatımızda karşımıza sık sık sağlık sorunları çıkıyor. Bu sorunlar bir takım rahatsızlıklardan kaynaklı olsa da, kendimizden kaynaklı sorunlarda elbette ki olabiliyor.

Sürekli bilgisayar başında oturup yürümemek, otururken dahi hareket yapmamak, merdiven yerine asansör kullanmak, kısa mesafeleri araba, yürüyen merdiven gibi araçlarla gitmek en başta gelen sorunlar. Bunlardan dolayı zamanla yavaş yavaş pasifleşip bünyemiz zayıflıyor, kilo problemleri ortaya çıkıyor. Farkında olmadan da hastalıklar oluşabiliyor. Bu tür durumlardan kurtulmak için spor yapmak şart. Üşengeçlik olabilir; yalnız nasıl su içmeden, yemek yemeden duramıyorsak, sağlıklı yaşamak için de spor yapmak zorundayız. Özellikle kilo problemi, şeker hastalığı, eklem rahatsızlığı gibi problemi olanların, düzenli spor yapmaları gerekiyor. Continue reading

Şub 24 2016

Sıcak Çorba

Sıcak Çorbanasrettinhoca1
Hocanın hanımı muziplik olsun diye bir gün çorbayı ocaktan indirir indirmez sofraya koyar ve Hoca’ya buyur eder. Fakat unutarak evvela kaşığı kendisi daldırır. Çorbanın sıcaklığı ağzını fena halde yaktığı için hanımın gözlerinden yaşlar akmaya başlar. Hoca:
-Hanım, neden ağladın? diye sorunca:
+Efendi, annem rahmetli bu çorbayı çok severdi. O aklıma geldi de ondan ağlıyorum der.
Biraz sonra Hoca, sıcak çorbayı miğdeye indirir. Onun da gözlerinden yaşlar gelmeye başlamıştır. Bu sefer Hatun, Hocaya neden ağladığını sorar. O:
-Hanım, ben de o uğursuz anan ölüp de, senin sağ kaldığına ağlıyorum der.

Şub 24 2016

Tanrı Misafiri

Tanrı Misafirinasrettinhoca1
Tembel, ev bark sahibi olmak gibi bir düşüncesi olmayan, nerede akşam orada sabah kalan, onun bunun evinde ömür tüketen bir adam varmış. Bu adam bir gece de hocanın kapısını çalmış. Hoca:
-Kim o? Adam:
+Benim hocam, Tanrı misafiri demiş.
Hoca işin kolayını bulmuş. Adama:
-Gel benimle deyip arkasına katmış ve caminin kapısına varınca da:
-Buyur arkadaş. Sen Tanrı misafirisin, burası da Tanrının evidir deyip geri dönmüş.

Şub 24 2016

Hazreti Musa ve Asası

hzmusaveasasiHazreti Musa ve Asası
Hazreti Yakup’un nesli olan İsrail Oğulları Yusuf (As.) Mısır’da vezir olduktan sonra buraya gelmişler ve onun yanında toplanmışlardı. Zamanla çoğaldılar ve sayıları yüzbinleri aştı. Mısır’da mal, mülk ve geniş arazilere sahip oldular. Bunların bu derece nüfus ve mal bakımından kuvvetlenmeleri o zaman Mısır’a hükmeden Firavun Kâbus bin Musabı kendi geleceği için endişelere sevk etmişti. Bu endişe ile İsrail Oğullarının bütün arazilerini ellerinden gasp edip kendilerinin karın tokluğuna çalıştırılmalarına bir nevi köleleştirilmelerine karar verdi.

Firavun bu tedbirlerle uğraşırken kâhinlerden biri kendisine şöyle bir haber verdi:
Kâhin: İsrail Oğullarından bir çocuk dünyaya gelecek ve senin saltanatın ve devletin onun eliyle son bulacak. Continue reading

Şub 23 2016

Fazilet Örneği Asiye

faziletornegiasiyeFazilet Örneği Asiye
Hazreti Âsiye, Musa (As.)’in hayatının sebebidir. Hazreti Musa’ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet iman eden yüksek iradeli bir kadındır. Musa (As.)’in doğumu sırasında Allah Teâlâ tarafından annesine çocuğu endişe etmeden emzirmesi, şayet çocuğu hakkında bir fenalık hissederse onu bir sandık içerisinde Nil nehrine bırakıp mahzun ve mükedder olmaması ve çocuğu kendisine iade edilip büyüdüğünde peygamberlik rütbesi verileceği vahiy edilmişti. Vahyi mucibince Nil’e bırakılan ve yeni doğan bu çocuğu barındıran sandık Firavunun sarayı sahilinden akıp giderken görülerek saraya alınmış ve Âsiye tarafından Firavuna: Continue reading

Şub 23 2016

Hazreti Şuayb ve Medyenliler

hzsuaybvemedyenlilerHazreti Şuayb ve Medyenliler
Şuayb (As.) Medyen kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Medyen, İbrahim (As.)’in amcaoğludur. Medyen’in nesebinden gelen kavme de Ehl-i Medyen denilmiştir. Hazreti Şuayb, İbrahim (As.)’in evlâdından ve Medyen ehlindendir. Medyen daha sonra Kızıldeniz civarında Hazreti Şuayb’ın tesis ettiği kasabaya sevk edilmiştir.

Medyenliler puta tapıyordu. Ölçüleriyle, tartılarıyla ve silik, kesik, vezni bozuk paralarıyla halkı aldatıyorlardı. Bunları tevhide davet ve bu fena hareketlerinden men ettirmek için Hazreti Şuayb gönderilmiştir. Hatîbü’l – Enbiyâ namıyla maruf olan bu aziz peygamberin Medyen ehlini hakka daveti ve onların kendisine muhalefeti ve sonra da helak olmaları Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle bildirilmiştir: Continue reading

Şub 23 2016

Zülkarneyn’in Seddi

zülkarneyninseddiZülkarneyn’in Seddi
Hazreti Zülkarneyn Allah Teâlâ’nın kendisine verdiği ilim ve hikmetle muhtelif kavimleri irşatla vazifelendirildi. Allah Teâlâ yeryüzünde kendisi için bir hayli kuvvet ve kudret tahsis etti. Ona her şeyden önce yüksek gayesine eriştirecek maddî ve manevî vasıtalar ihsan etti. Continue reading

Şub 22 2016

Hz. Eyüp’ün Sabrı

hzeyupunsabriHz. Eyüp’ün Sabrı
Allah Teâlâ’nın has kulu Eyyûb (As.), İshak (As.)’in oğlu lys’in oğullarından olup Yusuf (As.) ile çağdaş bulunuyordu. Geniş serveti, arazisi, sürüleri ve çok evladı vardı. Allah Teâlâ’nın bu nimetlerine karşı şükrünü tam ifa eder, gece ve gündüzünü ibadetle geçirirdi.

Onun bu ibadet ve takatlerini hazmedemeyen Şeytan, kendisine mal ve evlat acısı, azaba elem, meşakkat ve bedende zahmet ile dokunmuştu. Bütün bunlara karşı senelerce gösterdiği büyük sabrın nihayetinde Rabbine şöyle nida etti: Continue reading

Şub 21 2016

Hz. Âdem ve Hz. Havva

hzademvehzhavvaHz. Âdem ve Hz. Havva
Allah Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibadette bulunsun ve yeryüzünü de imar etsin diye insan varlığını yaratmayı Murad ettiği zaman Meleklerine:
-Ben, yeryüzünde muhakkak bir halife yapacağım. Bir halife tayin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı salahiyetler vereceğim ki, o bana vekâleten mahlûkatım üzerinde bir takım tasarruflara sahip olacak. Benim namıma hükümler icra edecek, benim vekilim olarak benim emirlerimi, benim kanunlarımı tatbike memur bulunacak. Sonra onun arkasından gelenler ve ona halef olarak yâni vazifeyi icra edecekler, bulunacaktır buyurdu.

Melekler bir taraftan bundaki şerefi takdir ettiler, diğer taraftan da yeryüzündeki bir mahlûka böyle yüksek bir irade salahiyeti bahşedilmesinde bir şer ihtimalinden de korktular. Allah Teâlâ bundaki gizli hikmetlerini de bildirmediği için: Continue reading

Şub 21 2016

Hz. Hazkil’in Ölüleri Diriltmesi

hzhaskilinoluleridiriltmesiHz. Hazkil’in Ölüleri Diriltmesi
Hazkil (As.) diğer bir lakabı da Zülkifl olup Hz. Eyyub’un oğullarından Şeref olduğu bildirilmiştir. Kendisi Şam diyarında Hakk’ı tebliğde bulunmuştu.

Vaktiyle Irak’ta Dâverdân denilen bir kasaba varmış. Orada veba salgını olmuş. Ahali bundan kaçmak için memleketlerinden çıkmışlar; fakat hep telef olmuşlar. Sonra Allah Teâlâ onlara yine hayat vermiş. Bir de İsrail Oğullarından cihatla emir olunan bir kavim muharebeden korkup vatanlarından çıkıp kaçmışlar; fakat yine ölüp perişan olmuşlar. Nihayet Allah Teâlâ onlara tekrar hayat vermiş. Allah yolunda muharebe etmelerini emretmiş. Continue reading

Şub 20 2016

Hz. Yunus ve Balık

hzyunusasvebalikHz. Yunus ve Balık
Yunus (As.), Allah Teâlâ tarafından Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova ahalisini doğru yola davet için memur edilmişti. Ninovalılar büyük bir şer ve fesat içerisinde olduklarından Allah’ın elçisinin sözlerine kulaklarını tıkadılar. Hz. Yunus bunun üzerine çok kızdı ve Allah Teâlâ’dan izin gelmesini beklemeden orayı terk edip Yafa‘ya geldi. Sahiplerinin Tersis’e gitmek istedikleri bir dolu gemi buldu. Ücretini verip gemiye bindi. Yolculuk devam ederken büyük bir fırtına koptu. Dalgalar çoğalıp gemi batacak hale geldi. Gemiciler telâşa kapıldılar. Gemiyi hafifletmek için ağır eşyaları denize atmaya başladılar. O sırada Yunus (As.) geminin altına inip uykuya dalmıştı. Kaptan durumdan haberdar edip: Continue reading

Şub 20 2016

İhtiyarlık Kaç Yaşında Başlar?

ihtiyarlıkkacyasindabaslarİhtiyarlık Kaç Yaşında Başlar?
Kristof Kolomb Amerika’yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşını çoktan aşmış durumdaydı.
Pasteur kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaydı.
Mimar Sinan Süleymaniye camisini bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye camisini tamamladığında ise 86 olmuştu.
Galileo ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı.
Charlie Chaplin 76 yaşında film yönetmenliği yaparak hala işinin başındaydı.
Goethe en büyük eseri Faust’u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti. 83 yaşındaydı.

Gençlik hayatının belli bir çağı ile ilgili değildir.
İnsan, kendine olan güveni derecesinde genç, şüphesi derecesinde yaşlıdır. Continue reading

Load more