Mayıs 2017 archive

May 30 2017

Alerjik Hastalıklar ve Saman Nezlesi


Alerjik Hastalıklar ve Saman Nezlesi
Organizmanın vücuda giren yabancı maddelere ve sevmediği proteinlere karşı gösterdiği reaksiyondur. Vücudun kabul etmediği yabancı maddelere “antijen” adı verilir. Vücut, antijenleri etkisiz hale getirmek için bunlarla savaşacak antikorları üretir. Antikorlar yabancı maddeyi öldürür, akyuvarlar da ölü maddeleri ortadan kaldırır. Vücut savaştığı bu antijen maddeyi unutmaz. İkinci bir defa onunla karşılaştığı zaman, öncekine kıyasla çok daha hızlı ve tesirli bir şekilde karşı koyar. Bulaşıcı hastalıklar konusunda buna “Vücudun o mikroba karşı bağışıklığı.” diyoruz.

Yukarıda vücudun sevmediği proteinlere karşı da reaksiyon gösterdiğini söylemiştik. Bazı bünyeler her türlü proteini kabul edebilirken, bir kısım bünyelerin sevmediği proteinler vardır. Her bünyenin sevmediği proteinler başka başkadır. İşte şahıstan şahısa değişen ve bünyenin sevmediği proteine karşı reaksiyon gösteren bu özelliğine “alerji” diyoruz. Vücut, sevmediği proteine karşı aynı yabancı maddelerdeki gibi antikorlar üretir ve o protein maddelerini yok etmeye çalışır. Continue reading

May 25 2017

Ayasofya’nın Mührüne Özel Koruma


Ayasofya’nın Mührüne Özel Koruma
Fatih Sultan Mehmet’in yazılı 5,5 asırlık Ayasofya Vakfiyesi, özenle muhafaza ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindeki özel bir odada saklanan Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Vakfiyesi, 5,5 asırdır özenle korunuyor. Ceylan derisi üzerine yazılı, 65 metre uzunluğundaki, 1462 tarihli vakfiye, yılın belirli zamanlarında açılarak restore ediliyor.

Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, arşivlerinde Osmanlı dönemine ait birçok vakfiye bulunduğunu ama bunların en önemlisinin, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya Camii ile ilgili Arapça vakfiyesinin olduğunu söyledi. Osmanlı döneminde vakfiyenin yılda bir kez düzenlenen törenle açılıp herkesin huzurunda okunduğunu, belgede yer alan şartların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edildiğini belirten Türkoğlu, vakfiyenin sonunda “Eğer bu vakfiyeye uygun hareket edilmezse Allah’ın, peygamberlerin, meleklerin laneti üzerine olsun.” şeklinde meşhur bedduanın olduğunu hatırlattı. Continue reading

May 20 2017

Osmanlı’da Toplu Taşıma Kuralları


Osmanlı’da Toplu Taşıma Kuralları
6 Aralık 1909 tarihinde kabul edilen “Dersaadet Otobüs ve Omnibüs Osmanlı Anonim Şirketi Şartnâmesi” şu maddelerden ibaretti:
-Otomobil, otobüs, omnibüs ve emsalinin modeli, taşıyacağı yolcuların miktarı belediyenin izniyle olacaktır. Arabaların miktarı belediye tarafından tayin ve gazetelerle ilan edileceği gibi, numaraları üstlerine yazılacaktır. Sırf kadınlar için ayrı olarak kafi miktarda arabalar bulunacaktır.

-Sokaklarda beklemek yasak olup her yerde daire marifetiyle gösterilen yerlerde (duraklarda) bir müddet durabileceklerdir. Bilâ-mezuniyet arabaların tatili sebebiyle ahalinin bîzar edilmesine meydan verilmeyecektir ve tarifeden fazla ücret alınmayacaktır. Continue reading

May 15 2017

Astım Bronşit Hastalığı


Astım Bronşit Hastalığı
Tedavi edilmeyen saman nezlesinden ve akciğer iltihabından sonra sık görülen bir hastalıktır. İnce bronşların daralması şeklinde etki yaptığından hasta soluk verirken zorluk çeker.
Astım bronşit, bazı psikolojik rahatsızlıklarla birlikte ortaya çıkabilmekte ve gerçek sebebi bulunamadığı takdirde tedavisi oldukça zorlaşmaktadır.

Astım Bronşit Belirtileri:
-Solunum güçlüğü daha çok geceleri nöbetler şeklinde kendisini gösterir.
-Hasta oturduğu veya kurbağa gibi yattığı zaman daha kolay nefes verir.
-Bronşial astımda nefes almada değil, nefes vermede güçlük vardır. Bu sebeple akciğerlerde şişme görülür. Continue reading

May 10 2017

Hepinize Yetecek Kadar Kurdele Var


Hepinize Yetecek Kadar Kurdele Var
Bu yazıda sizlere mavi kurdele hikayesini anlatacağım.
New York’da yaşayan bir öğretmen, lise son sınıfındaki öğrencilerinin “Diğer insanlardan farklı özelliklerini” vurgulayarak onurlandırmaya karar vermişti. Öğretmen, her bir öğrencisini teker teker tahtaya kaldırdı. İlk önce öğrencilere sınıf ve kendisi için ne kadar özel olduklarını belirtti. Sonra her birine üzerinde altın harflerle “Siz çok önemlisiniz.” yazılı birer mavi kurdele verdi. Daha sonra kabul görmenin toplum üzerinde ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek amacıyla sınıfına bir proje yaptırmaya karar verdi. Continue reading

May 05 2017

Doğru Tercihe Odaklanmak


Doğru Tercihe Odaklanmak
İş hayatında önemli yerlere gelmiş eski bir mezun arkadaş grubu, üniversitedeki hocalarından birini ziyarete gitmiş. Çeşitli konular konuşulduktan sonra sohbet, işin oluşturduğu strese ve hayatın zorluklarına gelmiş. Yaşlı üniversite hocası, ziyaretçilerine kahve ikram etmek üzere mutfağa gitmiş ve değişik boy, renk ve kalitede birçok fincanın bulunduğu bir tepsiyle geri dönmüş. Kimi porselen, kimi seramik, kimi cam, kimi plastik olan fincanları ve kahve termosunu masaya koyup kahvelerini oradan almalarını söylemiş. Eski öğrencilerin hepsi kahvelerini alıp koltuklarına döndüğünde hocaları onlara şunu söylemiş: Continue reading

May 01 2017

100 Yıldır Ezana Hasret Osmanlı Camisi

100 Yıldır Ezana Hasret Osmanlı Camisi1000yildirezanahasretosmanlicamisi001
Makedonya’nın kuzeyindeki Kumanova’nın Tabanovce köyünde bulunan Koca Mehmet Bey Camisi, bir asırdan daha uzun bir süredir ezana ve ibadete hasret.

Balkanlar’ın en eski camilerinden biri olarak gösterilen bu tarihi caminin, Kosova Savaşından da önce, 1380 yılında inşa edildiği düşünülüyor. Tarihçi Michel Kill ise caminin 16. yüzyılda Kaçanikli Mehmet Paşa tarafından kubbeli olarak inşa edildiğini belirtti.

Bugün yol kenarındaki tarlaların ortasında, harabe bir halde olan, minaresinin bir kısmı yıkılmış, civarında kazılar yapılmış, atık birikmiş ve terk edilmiş bu cami, minaresinden yeniden ezan sesinin yükselmesi için adeta uzanacak bir yardım eli bekliyor. Continue reading