Kategori: Şiir

Ara 01 2017

Memleket İsterim – Cahit Sıtkı Tarancı

Memleket İsterim – Cahit Sıtkı Tarancı
Memleket isterim,
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun,
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim,
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun,
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Continue reading

Kas 26 2017

Benim Köyüm – İbrahim Sevindik

Benim Köyüm – İbrahim Sevindik
Baharda şenlenir bağı, bahçesi
Kokusu başkadır benim köyümün
Unutturur adama gamı, kederi
Havası başkadır benim köyümün

Akşam olur herkes döner evine
Can kurban inan ki benim köyüme
Gülabi’nin torunları derler bizlere
Özü başkadır benim köyümün Continue reading

Kas 26 2017

Aziz’im – İbrahim Sevindik

Aziz’im – İbrahim Sevindik
Yıkandın, dinlendin, içtin suyunu
Terk eyle vadiyi kaç Aziz’im
Bak güneş batıyor topla yükünü
Karanlıkta kaçmak güç Aziz’im

Maya mı katılır eldeki göle
Arada husumet var ise hele
Namusu kurtardın töreye göre
Yasalara göre suç Aziz’im Continue reading

Nis 26 2017

Ben Osmanlıyım – Hanefi Söztutan

Ben Osmanlıyım – Hanefi Söztutanbenosmanliyimhanefisoztutan1
Dinle evlat! Sana bir çift söylenecek sözüm var.
Beni bilmek ister isen, hakka bağlı özüm var.
Neslim bana büthan etmiş, yüreğimde sızım var.

Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır,
Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır.

İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm,
Kuru bir kavga için değil, hizmet için yürüdüm,
Küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm.

Bu ufuklar tanır beni, ha bu tepeler tanır,
Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır.

Hanefi Söztutan

Mar 31 2017

Allah Affetmeyebilir – Abdüllatif Uyan

Allah Affetmeyebilir – Abdüllatif Uyanallahaffetmeyebilirau001
Ubeydullah Serhendi (Rahmetullahi Aleyh),
“İbadet on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır.” (Hadis-i şerif)
Bu zat buyuruyor ki: “Bir fırsattır bu ömür.
Kıymeti bilinmezse, pişmanlık büyük olur.
Gönüller, temiz ayna gibidir sanki birer.
Siyah leke bırakır onda kötü fiiller.
Peşinden, iyi bir iş icra edildiğinde,
Birer nur peyda olur o ayna üzerinde.
Resûlullah buyurdu: “Günahtan sonra, hemen,
Bir iyi amel yap ki, silsin onu tamamen. Continue reading

Mar 29 2017

Günah, Zehir Gibidir – Abdüllatif Uyan

Günah, Zehir Gibidir – Abdüllatif Uyangunahzehirgibidirau001
Ubeydullah Serhendi (Rahmetullahi Aleyh),
Bu zat buyuruyor ki: “Çok korkunuz Allah’tan.
Sakının, çok sakının her haram ve günahtan.
Nitekim evliyadan bir mübarek zat vardı.
Allah korkusu ile, her günahtan kaçardı.
Gençliğinde, bir kadın geldi bir gün yanına.
Konuşup, çirkin bir iş teklif eyledi ona.
O bunu işitince, kan beynine sıçradı.
Hiç cevap vermeyerek, oradan uzaklaştı.
Ve başladı kaçmaya o kadının şerrinden. Continue reading

Ara 26 2016

Günah, Kalbi Karartır – Abdüllatif Uyan

Günah, Kalbi Karartır – Abdüllatif Uyangunahkalbikarartirau001
Bedreddin Serhendi (Rahmetullahi Aleyh).
Bu zat, bir sohbetinde buyurdu: “Ey insanlar!
Büyük bir hazinedir günahlara istiğfar.
Benim, tövbe edecek ne günahım var? demek,
Müslümana yakışan bir kelam değildir pek.
Şöyle ki, rağbet etse bir kişi bu dünyaya,
Girer her nefesinde o kimse bir günaha.
Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Dünyaya düşkün olmak, günahların başıdır.”
Bir saatte bin nefes insan alıp veriyor. Continue reading

Ara 23 2016

Yanmak İstemiyorsan – Abdüllatif Uyan

Yanmak İstemiyorsan – Abdüllatif Uyanyanmakistemiyorsanau001
Bedreddin Serhendi (Rahmetullahi Aleyh).
İslam alimlerinden olan bu mübarek zat,
Her gün, sevdiklerine ederdi çok nasihat.
Bir gün de buyurdu ki: “Çok tövbe etmelidir.
Haramları, öldürücü zehir bilinmelidir.
Bu kıymetli ömrümüz, kusurla, kabahatle,
Geçiyor, tükeniyor her gün günah yapmakla.
Herkese farz-ı ayndır, günaha tövbe etmek.
Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Continue reading

Ara 21 2016

Hiç Günah İşleme Ki – Abdüllatif Uyan

Hiç Günah İşleme Ki – Abdüllatif Uyanhicgunahislemekiau001
Salih Gülabi (Rahmetullahi Aleyh),
Günahına tövbe eden, hiç günah yapmamış gibidir. (Hadis-i şerif)
İslam alimlerinden olan bu evliya zat,
Bir gün, talebesine şöyle etti nasihat:
“Ey insan, sen ne kadar edersen Hakka taat,
İnsanlar da, o kadar sana eder itaat.
Sen Allah’a ne kadar edersen günah, isyan,
Sana dahi o kadar karşı gelir çok insan.
Eğlenmeyi bırak da, ibadet yapmaya bak.
Zira zevk ve eğlence, ahirette olacak.
Cehenneme götüren amelleri işleyip, Continue reading

Ara 19 2016

Ebedi Saadet İçin – Abdüllatif Uyan

Ebedi Saadet İçin – Abdüllatif Uyanebedisaadeticinau001
Salih Gülabi (Rahmetullahi Aleyh),
Allah adamlarından bu büyük evliya zat,
Bir gün, sevdiklerine şöyle etti nasihat:
“Kardeşlerim, Müslüman iyi insan demektir.
Tek derdi, Hakka karşı günah işlememektir.
Allah korkusu ile, daima ağlar, inler.
Günahından utanıp, gece gün tövbe eder.
Yapacak olsa eğer o herhangi bir işi,
Günah olmasın diye, çırpınır, titrer içi.”
Bir gün de buyurdu ki: “Helalden az yemeği, Continue reading

Ara 16 2016

Oğlum, Sen Ne Garipsin – Abdüllatif Uyan

Oğlum, Sen Ne Garipsin – Abdüllatif Uyanoglumsennegaripsinau1
İmam-ı Rabbani (Rahmetullahi Aleyh),
Bu zat buyuruyor ki: Oğlum, sen ne garipsin.
Kulları memnun edip, Rabbi gücendirirsin.
Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası,
Günahlara dalarak, edersin onu razı.
Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet,
Günahını düşünüp, istiğfara devam et.
Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar.
Ecel, her bir insanı, bir gün gelip yakalar.
Çıkar senin ruhun da cesedinden bir zaman. Continue reading

Ara 14 2016

Doğru İmanın Alameti – Abdüllatif Uyan

Doğru İmanın Alameti – Abdüllatif Uyandogruimaninalametiau001
Abdülhakim Arvasi (Rahmetullahi Aleyh),
Bu zat ömrü boyunca, çok gayret sarf ederek,
İmanı anlatırdı gençlere vaaz ederek.
Derdi: Allah bir kula, verdiyse eğer iman,
Öyle ise, nedir ki etmedi ona ihsan?
Ve Allah, bir kula ki, imanı vermemiştir,
O olmadıktan sonra, ne ki ona vermiştir?
Bir gün de buyurdu ki: Mümin olan bir kimse,
Korkmadan günah işler, hem de hiç üzülmezse,
Ayrıca, Hak emrine aldırış etmeyerek, Continue reading

Ara 12 2016

Günah İşleyeceksen – Abdüllatif Uyan

Günah İşleyeceksen – Abdüllatif Uyangunahisleyeceksenau001
Ali bin Muvaffak (Ra.).
İslam alimlerinden olan bu evliya zat,
Bir gün talebesine şöyle etti nasihat:
Halis mümin odur ki, ödü kopar günahtan.
Ufak bir günah için, haya eder Allah’tan.
Kötü bilmez kimseyi, asla etmez su-i zan.
Bunun çirkinliğini bilmiyor çoğu insan.
Halbuki bir müslüman, çok nafile ibadet, Continue reading

Kas 26 2016

Zalimin Hidayeti – Abdüllatif Uyan

Zalimin Hidayeti – Abdüllatif Uyanzaliminhidayetiau001
Vaktiyle zalim biri, suçsuz bir müslümana,
Zulmetmek maksadıyla çağırdı huzuruna.
Adamları gelip de götürmek isteyince,
Seyyidet Nefise’ye gitti o daha önce.
Dedi: “Falan zalime gidiyorum efendim.
Bana dua edin de, bir zarar görmeyeyim.”
Buyurdu ki: “Hiç korkma, git yanına korkmadan.
O zalimin gözünden, gizler seni Yaradan.”
O müslüman sevinip, adamlarla beraber,
Az sonra, o zalimin huzuruna geldiler. Continue reading

Kas 23 2016

Yazık Bana, Vah Bana – Abdüllatif Uyan

Yazık Bana, Vah Bana – Abdüllatif Uyanyazikbanavahbanaau001
Ahmet bin Mesruk (Ra.).
On liralık elbisenin bir lirası haram olsa, o elbise ile kılınan namaz kabul olmaz. (Hadis-i şerif.)
Allah adamlarından olan bu mübarek zat,
Bir gün, Hak Teâlâya şöyle etti münacat:
Yazık bana, vah bana, ne zordur benim işim.
Ben, bu kadar günahı nasıl da işlemişim?
Halbuki ben bunları işlerken utanmadan,
Bana, Rabbin nimeti yağıyordu durmadan.
Beni fena aldattı günahların lezzeti.
Şimdi gitti o lezzet, kaldı mesuliyeti. Continue reading

Kas 10 2016

Aşk Neymiş – Şiir

Aşk Neymiş – Şiiraskneymissiir001
Varını yoğunu atmakmış bu aşk.
Canını Canana satmakmış bu aşk.
Sevenler beraber gezip tozarken,
Bağrına taş basıp yatmakmış bu aşk.

İsteyene balı ve şekeri verip,
Zehirleri kendi yutmakmış bu aşk.
Bela yağmurları yağarken her an,
Şükür secdesine yatmakmış bu aşk.

Aşktan mahrum olan bu derdi bilmez,
Malıyla denize batmakmış bu aşk.
El alem yangından kaçıp dururken,
Ateşe kendini atmakmış bu aşk.

Kas 06 2016

İmam-ı Şafii’ye Duası – Abdüllatif Uyan

İmam-ı Şafii’ye Duası – Abdüllatif Uyanimamisafiiyeduasiau001
Seyyidet Nefise ki, meşhur idi takvası.
Hak Teâlâ indinde, pek makbuldü duası.
Hasta olan birine, etse idi bir dua,
Onun bereketiyle, bulurdu derhal şifa.
İmam-ı Şafii de, hasta oldu bir zaman.
Ve hatta hastalığı, artıyordu durmadan.
Hemen bir talebeyi Seyyidet Nefise’ye,
Gönderip rica etti, “Bize dua et.” diye.
O talebe gelerek, bu hali eyledi arz. Continue reading

Eki 29 2016

En Şerefli Mertebe – Abdüllatif Uyan

En Şerefli Mertebe – Abdüllatif Uyanensereflimertebeau001
Abdullah-ı Dehveli (Ra.).
Bu zat buyuruyor ki: Hakiki iman etmek,
Kul için, en şerefli mertebe olsa gerek.
İman da, ehl-i sünnet üzere olmalıdır.
İmanın sıhhati de, iki şarta bağlıdır.
Nasıl vakit girmesi, şart ise namaz için,
İki şarta bağlıdır imanı da kişinin.
Birincisi şudur ki, can boğaza gelmeden,
Allah ve Peygambere inanmaktır önceden. Continue reading

Eki 07 2016

Şamdan Eyledim İhdâ’ya

Şamdan Eyledim İhdâ’yasamdaneyledimihdaya2mh1
Şamdan ihdâ’ya eyledim cür’et yâ Resûlallah.
Muradımdır Ulyâ’ya hizmet, yâ Resûlallah.
Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim,
Kabul eyle, kıl ihsan ve inayet, yâ Resûlallah.
Kimim var hazretinden gayrı, halim eyleyem i’lâm,
Cenabındandır ihsan ve mürüvvet, yâ Resûlallah.
Dahilek, el-emân, sad el-emân, dergahına düşdüm,
Terahhüm kıl, bana eyle şefaat yâ Resûlallah.
Dü-âlemde kıl istishâb hân-ı Mahmûd-i adlîyi,
Senindir evvel ve ahırda devlet yâ Resûlallah.
2. Mahmud Han

Tem 21 2016

Bin Canla Seviyorum Türkiye’mi

Bin Canla Seviyorum Türkiye’mibircanlaseviyorumtroa1
Bin canla seviyorum Türkiye’mi,
Dirilir, dirilir de ölürüm ben,
Çok özel yaratmış Hak bedenimi,
Ancak Türkiyemle örtünürüm ben.

Sakarya nehrinden Dicle, Fırat’a,
Sağanak, sağanak dökülürüm ben,
Aliyle kardeştir Ökkeş, Rıfat’a,
Zengin nüfus, zengin bir kültürüm ben. Continue reading

Load more