Şub 22 2016

Hz. Eyüp’ün Sabrı

hzeyupunsabriHz. Eyüp’ün Sabrı
Allah Teâlâ’nın has kulu Eyyûb (As.), İshak (As.)’in oğlu lys’in oğullarından olup Yusuf (As.) ile çağdaş bulunuyordu. Geniş serveti, arazisi, sürüleri ve çok evladı vardı. Allah Teâlâ’nın bu nimetlerine karşı şükrünü tam ifa eder, gece ve gündüzünü ibadetle geçirirdi.

Onun bu ibadet ve takatlerini hazmedemeyen Şeytan, kendisine mal ve evlat acısı, azaba elem, meşakkat ve bedende zahmet ile dokunmuştu. Bütün bunlara karşı senelerce gösterdiği büyük sabrın nihayetinde Rabbine şöyle nida etti:
-Ey Rabbim. Benim halim şu. Zahmet ve acı ile bana Şeytan dokundu, vesveseye yol buldu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.
Allah Teâlâ da cevaben şöyle buyurdu:
+Depren ayağınla. Deprenince bir kaynak zuhur etti. Sana bir yıkanacak su, serin ve içecek. Yıkan ve iç. İçin dışın iyileşsin, yorgunluğun dinlensin, yüreğin soğusun.

Ne kadar dikkate şayan bir noktadır ki Allah Teâlâ, Eyüp (As.)’in duasına cevap olan kurtuluş mucizesini verirken bile evvela ona böyle bir hareket emretmiştir. Burada bir emir Hz. Eyüp’e söylendiği gibi Kur’an-ı Kerim’de hikaye olunarak Resul-i Ekrem (As.)’a hitaben bir itirazı cümleymiş gibi bir ima da yapılmıştır. Ayak vurmak, ayakla deprenmek, bengilemek, olduğu yerde tepinmeye, çabalamaya veya sefer veya hicret veya gaza etmeye, yani cihadın mümkün olabilen her kısmına uygun olabileceğine göre bu ima, kıssanın hisse noktalarından birini teşkil eder.

Allah Teâlâ, Eyüp (As.)’a bu hareket emrinden sonra şöyle buyurdu:
+Elinle bir demet tut da vur onunla ve yemininde durmamazlık etme.

Hz. Eyüp hastalığı sırasında bir hadise dolayısıyla zevcesine 100 değnek vurmaya yemin etmişti. Bu suretle bir demet yaparak vurmakla yeminin yerine geleceği kendisine ruhsat olarak gösterilmiş ve had ile yeminlerde bu “Eyüp ruhsatı” namıyla baki kalmıştır.

Allah Teâlâ, Eyüp (As.)’ı çok sabırlı bularak onun güzel kulluğunu methedip ona bütün ehlini; yani evlat, servet ve sıhhatini beraberlerinde daha bir mislini rahmet olarak hem de temiz akıllılar için bir ibret dersi, ibadet edenler için bir hatıra olarak bahsetmiştir.

(Enbiya ve Sâd Sûreleri)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Hz. Âdem ve Hz. Havva

Hz. Âdem ve Hz. Havva Allah Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibadette bulunsun ve yeryüzünü de imar etsin diye insan varlığını...

Kapat