May 20 2017

Osmanlı’da Toplu Taşıma Kuralları


Osmanlı’da Toplu Taşıma Kuralları
6 Aralık 1909 tarihinde kabul edilen “Dersaadet Otobüs ve Omnibüs Osmanlı Anonim Şirketi Şartnâmesi” şu maddelerden ibaretti:
-Otomobil, otobüs, omnibüs ve emsalinin modeli, taşıyacağı yolcuların miktarı belediyenin izniyle olacaktır. Arabaların miktarı belediye tarafından tayin ve gazetelerle ilan edileceği gibi, numaraları üstlerine yazılacaktır. Sırf kadınlar için ayrı olarak kafi miktarda arabalar bulunacaktır.

-Sokaklarda beklemek yasak olup her yerde daire marifetiyle gösterilen yerlerde (duraklarda) bir müddet durabileceklerdir. Bilâ-mezuniyet arabaların tatili sebebiyle ahalinin bîzar edilmesine meydan verilmeyecektir ve tarifeden fazla ücret alınmayacaktır.

-Eşya nakliyesi için ayrıca tarife yapılacaktır. Geceleri yolculardan fazla ücret talep olunmayacaktır. Köprülerden geçmek için her arabadan köprü ücreti alınacaktır. Askerlerden yarı ücret alınıp, belediye çavuşları vazifede ücretsiz binecektir.

-Arabaların gerek temizleme ve gerek metanetine ve gerek trenlerin yolunda hareket eylemelerine, zayıf ve sakat atlar koşulmamasına dikkat olunacak. Şehir içinde buharlı her nevi arabaların sür’ati normal sür’atten fazla olmayacaktır.

-Makinistler ve arabacılar ehliyetli olacağı gibi, güzel ahlaklarına dair belediyenin tasdiki olacaktır. Talep olunan Ruhsatnamenin i’ta olunduğu günden itibaren beher araba için senevi tarifesi mucibince 20 kişilik ve fazlası için 1000 kuruş ve 1’den 19’a kadar olanlardan 600 kuruş belediyeye i’ta kılınacağı gibi hasılat-ı gayr-ı safiyenin umumunda %5 her ay nihayetinde biilhesap belediye menfa’atine terk ve te’diye edilecektir.

-Arabalar konforlu olacaktır. Hususi olarak kiralanan arabalar dahi, diğerleri gibi bu şartlara tabi olacaktır.

1 yorum

    • bilencevaplasin on 31 Mayıs 2017 at 11:01
    • Cevapla

    çok güzel kurallar varmış o dönemde şimdi adam yolun ortasından yolcu alıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki yazıyı okuyun:
Astım Bronşit Hastalığı

Astım Bronşit Hastalığı Tedavi edilmeyen saman nezlesinden ve akciğer iltihabından sonra sık görülen bir hastalıktır. İnce bronşların daralması şeklinde etki...

Kapat